विद्यार्थ्यांनी लॉगिन करण्यासाठी आधी आपला कोर्स निवडावा.

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University

Exam Modes

First Slot (पहिले सत्र)
(Timing: 09:00 AM to 01:00 PM)
Second Slot (दुसरे सत्र)
(Timing: 02:00 AM to 06:00 PM)
Instructions
1) ह्या पोर्टलचा उपयोग सध्या दि ६ नोव्हेंबर ते ११ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या परीक्षा देण्यासाठीच करावा.
2) विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या वेळेनुसार लॉगिन करावे. ज्यांची परीक्षा नाही अश्या परीक्षार्थींनी लॉगिन करु नये. वेळापत्रक पुढील लिंक वर उपलब्ध आहे- http://su.digitaluniversity.ac/Content.aspx?ID=1186
3) कुणाला जर Invalid PRN असे दाखवत असेल, तर आपण नोव्हेंबर मध्ये होणाऱ्या परीक्षेकरीता अपेक्षित आहात काय याची खात्री करून घ्यावी. अथवा onexam@sus.ac.in या ईमेल वर समस्या रीतसर आणि PRN क्रमांकासह मेल करा.
4) परीक्षेदरम्यान कोणतीही तांत्रिक अडचण येत असल्यास खालील हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क करावे:-
Abhay 8010093831, Sourabh 8010076657, Pawar Vaibhav 8421478451, Kore R. M. 8421905623, Latake Nanak 8421908436, Gagande S. M. 8421068436, Mote K. R 8421238466, Khandagale A. S. 8421228432 (हेल्पलाईन सकाळी ९ ते सायं ६ पर्यंत सुरु असतील)